Visbody analiza tijela

Dobra dijagnostika  glavni je  put prema uspješnosti rješavanja problema masnog tkiva i celulita. Tu podrazumijevamo stručnost procjene i odabir adekvatnog programa.


Za dobru procjenu, planiranje i točno praćenje rezultata koristimo Visbody 3D skener-jedinstveni skener koji kombinira bioimpedaciju tkiva sa 3D skener platformom. Sveobuhvatna  analiza  daje nam uvid u metabolički sastav tijela i posturalni status na osnovu čega ciljano i  sigurno planiramo adekvatne tretmane uz sugestiju prehrane i životnog stila.
Zajedno sa klijentom pratimo rezultate i promjene što svakako utječe na povjerenje i motivaciju. Stoga je preporuka napraviti analizu na početku i na kraju procesa. Naravno, adekvatna suradnja klijenta je ključna u postizanju rezultata.